Flash Radio στις 30.01.2019

Flash Radio στις 30.01.2019

Flash Radio στις 30.01.2019 1920 1080 Αντώνης Σαουλίδης

Προσπαθούμε γνήσια να εκφράσουμε και να εκπροσωπήσουμε όλους τους προοδευτικούς πολίτες με πολιτικές θέσεις και συμπεριφορές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το Παρελθόν.Προσπαθούμε όχι απλά να διαχειριστούμε την υπάρχουσα συγκυρία αλλά να την υπερβούμε γιατί όταν μιλάμε για ανάπτυξη, όταν μιλάμε για καταπολέμηση της ανεργίας, όταν μιλάμε για καταπολέμηση του δημογραφικού αυτό πρέπει να γίνουν σε ένα καινούργιο περιβάλλον, με καινούργια δομικά συστατικά τα οποία θα επιτρέψουν να δημιουργηθούνε πολιτικές τέτοιες που υποστηρίξουν την επίλυση των συγκεκριμένων ζητημάτων.

Με αποσπασματικές πολιτικές, με επιδοματικές πολιτικές, με βραχυπρόθεσμες λύσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα και δεν αφήνουν τίποτα ως παρακαταθήκη δεν μπορούμε να μιλάμε για φυγή προς τα εμπρός, δεν μπορούμε να μιλάμε για υπέρβαση του προβλήματος, μιλάμε για μια απλή διαχείριση, για έναν εμπαιγμό του συναισθήματος των Ελλήνων πολιτών.