τι πιστεύω || τι θέλω
Οι Θέσεις μου
τι θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να γίνει...

Για την Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη των Συνθέσεων και της Δημιουργίας. Της Αξίζει ένα καλύτερο παρόν. Έχει τις δυνατότητες και την προοπτική να γίνει πόλη ανθρώπινη που αξίζει να ζεις σε αυτήν.

Για την Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη των Συνθέσεων και της Δημιουργίας. Της Αξίζει ένα καλύτερο παρόν. Έχει τις δυνατότητες και την προοπτική να γίνει πόλη ανθρώπινη που αξίζει να ζεις σε αυτήν.

Εθνικά Θέματα

Οι Έλληνες είμαστε ένας υπερήφανος ιστορικός λαός. Τιμούμε την Ιστορία μας, διεκδικούμε τα δικαιώματά μας, υπερασπιζόμαστε τα εθνικά συμφέροντά μας. Η ισχυρή σε όλους τους τομείς Ελλάδα ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον της.

Εθνικά Θέματα

Οι Έλληνες είμαστε ένας υπερήφανος ιστορικός λαός. Τιμούμε την Ιστορία μας, διεκδικούμε τα δικαιώματά μας, υπερασπιζόμαστε τα εθνικά συμφέροντά μας. Η ισχυρή σε όλους τους τομείς Ελλάδα ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον της.

Κράτος - Δημ. Διοίκηση

Από το αργοκίνητο και δύσκαμπτο κράτος βαρίδι, περνάμε σε ένα κράτος στρατηγείο που εξυπηρετεί τον πολίτη. Στόχος μας ένα κράτος αποτελεσματικό, μία δημόσια διοίκηση σύγχρονη, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών.

Κράτος - Δημ. Διοίκηση

Από το αργοκίνητο και δύσκαμπτο κράτος βαρίδι, περνάμε σε ένα κράτος στρατηγείο που εξυπηρετεί τον πολίτη. Στόχος μας ένα κράτος αποτελεσματικό, μία δημόσια διοίκηση σύγχρονη, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών.

Για την Ασφάλιση

Οι απόμαχοι της εργασίας δικαιούνται αξιοπρεπείς συντάξεις, Μόνη λύση ένα βιώσιμο ασφαλιστικό με πόρους, δικαιοσύνη και προοπτική. Το ασφαλιστικό σύστημα είναι ο πυρήνας ενός σύγχρονου Κράτους Πρόνοιας και αυτό είναι το μέλημά μας.

Για την Ασφάλιση

Οι απόμαχοι της εργασίας δικαιούνται αξιοπρεπείς συντάξεις, Μόνη λύση ένα βιώσιμο ασφαλιστικό με πόρους, δικαιοσύνη και προοπτική. Το ασφαλιστικό σύστημα είναι ο πυρήνας ενός σύγχρονου Κράτους Πρόνοιας και αυτό είναι το μέλημά μας.

Για το Αύριο

Η αναγέννηση της πατρίδας μας είναι εθνικός στόχος. Οι προκλήσεις σε όλα τα επίπεδα είναι τεράστιες. Από την οικονομική ανάπτυξη ως την δημογραφική αποψίλωσή της χρειάζεται όραμα και σχέδιο.

Για το Αύριο

Η αναγέννηση της πατρίδας μας είναι εθνικός στόχος. Οι προκλήσεις σε όλα τα επίπεδα είναι τεράστιες. Από την οικονομική ανάπτυξη ως την δημογραφική αποψίλωσή της χρειάζεται όραμα και σχέδιο.

Για την Οικονομία

Η κρίση μας πλήγωσε. Για να την ξεπεράσουμε θέλουμε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Για να έχουν όλοι οι Έλληνες ελπίδα και η χώρα δυνατότητες η οικονομία μας πρέπει να αλλάξει.

Για την Οικονομία

Η κρίση μας πλήγωσε. Για να την ξεπεράσουμε θέλουμε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Για να έχουν όλοι οι Έλληνες ελπίδα και η χώρα δυνατότητες η οικονομία μας πρέπει να αλλάξει.

Για την Υγεία

Κάθε Ελληνίδα, κάθε Έλληνας, κάθε πολίτης αυτής της χώρας δικαιούται πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας να την εξασφαλίσει.

Για την Υγεία

Κάθε Ελληνίδα, κάθε Έλληνας, κάθε πολίτης αυτής της χώρας δικαιούται πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας να την εξασφαλίσει.

Για την Παιδεία

Παιδεία και εκπαιδευτικό σύστημα που ετοιμάζει τους πολίτες του μέλλοντος. Τους εξοπλίζει με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για το σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Μόνη ασφαλής επένδυση η επένδυση στην παιδεία.

Για την Παιδεία

Παιδεία και εκπαιδευτικό σύστημα που ετοιμάζει τους πολίτες του μέλλοντος. Τους εξοπλίζει με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για το σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Μόνη ασφαλής επένδυση η επένδυση στην παιδεία.

Για το Περιβάλλον

Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις δεν αφορούν στο μέλλον. Είναι ήδη πραγματικότητα και επηρεάζουν οικονομίες και κοινωνίες. Στόχος μας μία βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη με το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Είναι χρέος μας προς τις επόμενες γενιές.

Για το Περιβάλλον

Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις δεν αφορούν στο μέλλον. Είναι ήδη πραγματικότητα και επηρεάζουν οικονομίες και κοινωνίες. Στόχος μας μία βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη με το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Είναι χρέος μας προς τις επόμενες γενιές.