Ετικέτα: πασοκ

  • Ομιλία στο 10ο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ

    Συντρόφισσες και Σύντροφοι, Φίλες και Φίλοι, Το ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του µέχρι και σήµερα έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να αποτιµά τις καταστάσεις και την υποχρέωσή του να συµβάλλει σε αυτές. Είναι ο δικός του τρόπος να αναλαµβάνει την ευθύνη του. • Μία ευθύνη που πολλές φορές δεν του αναλογεί, όπως από το 2009 µέχρι και σήµερα που η κοινωνία το ψέγει ως τον κύριο υπεύθυνο για την κρίση. • Μία ευθύνη, όµως, που κινητροδότησε το όραµά του για µία Ελλάδα συνεχώς καλύτερη, για ένα κράτος δικαίου, για µία κοινωνία ισχυρή. Ούτε η µία ευθύνη ήταν αναγκαία, ούτε η άλλη απαραίτητη. Ήταν όµως ο τρόπος του ΠΑΣΟΚ, ο ιστορικός του […]

    READ MORE