Radio Αλέξανδρος || 12.06.2019

Radio Αλέξανδρος || 12.06.2019

Radio Αλέξανδρος || 12.06.2019 1920 1080 Αντώνης Σαουλίδης

Μέσα από τον αυτόνομο ρόλο μας επιχειρούμε να δημιουργήσουμε ένα διακριτό προοδευτικό πόλο εξουσίας. Είναι καλό να υπάρχουν συμμαχίες, είναι καλό να υπάρχουν συνθέσεις και συμπορεύσεις κυρίως όμως στη βάση πολιτικών προτάσεων και τοποθετήσεων.
#EnasApoEmas