Εκπαίδευση

Το 2005 απέκτησα το πτυχίο της Νομικής από το ΑΠΘ αλλά και 3 Μεταπτυχιακά Διπλώματα. Οι Σπουδές μου συνεχίζονται μέχρι και σήμερα από την θέση του υπ. Διδάκτορα.

EKΠΑΙΔΕΥΣΗ:

 

  • 2017: Διπλωματούχος μεταπτυχιακού προγράμματος «Διοίκηση Μονάδων Υγείας», Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Τίτλος Διπλωματικής: «Η αξιοποίηση των δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας από τις Μονάδες Υγείας για την έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων»
  • 2010: Διπλωματούχος μεταπτυχιακού προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας» του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
  • 2007-σήμερα : Υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του   Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Θέμα διδακτορικής διατριβής: Δομή και Λειτουργία των σύγχρονων Πολιτικών Κομμάτων.
  • 2005: Διπλωματούχος μεταπτυχιακού προγράμματος «Διεθνείς Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές-Κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις» του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
  • 2004: Πτυχιούχος Νομικής, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  • 1996: Απόφοιτος 2ου Γενικού Λυκείου Συκεών.