Το νου σου στο παιδί…

Το νου σου στο παιδί…

Το νου σου στο παιδί… 1500 1500 Αντώνης Σαουλίδης

Μια πρωτοβουλία με προτάσεις και πολιτικές μέριμνας για το μεγάλο κενό στο εθνικό και δημόσιο σύστημα παιδικής προστασίας. 

🧒 Η προστασία των παιδιών δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, ούτε διαδικασία αποκομμένη από το ευρύτερο κοινωνικό- οικονομικό πλαίσιο. 

Η φτώχεια, η ευαλωτότητα, η φροντίδα, η πρόληψη και η υποστήριξη επηρεάζουν άμεσα την προστασία και την ευημερία των παιδιών.

Τα παιδιά στην πλειοψηφία τους αποφεύγουν ή διστάζουν να μιλήσουν για ένα θέμα που θεωρούν απόλυτα προσωπικό, δυσάρεστο και επαίσχυντο. 

⚠️ 1 στα 3 παιδιά δε μιλάνε ποτέ για τη σεξουαλική κακοποίηση που έχουν υποστεί και το 90% των παιδιών που κακοποιούνται σεξουαλικά γνωρίζουν τον κακοποιητή τους. 

Δυστυχώς, γίνεται καθημερινά αντιληπτό ότι υπάρχει μεγάλο κενό στο εθνικό και δημόσιο σύστημα παιδικής προστασίας. Οι υπηρεσίες και οι φορείς που ασχολούνται με τα παιδιά χρειάζεται να είναι διασυνδεδεμένοι και να συνεργάζονται συστηματικά σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Παράλληλα το κράτος οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες για τον ενιαίο συντονισμό, και να θεσπίσει εμπεριστατωμένα πρωτόκολλα εργασίας και εξατομικευμένα σχέδια παρεμβάσεων που θα υποστηρίζουν τα παιδιά και θα προστατεύουν τα δικαιώματά τους.

Ειδικότερα καταθέτουμε τις παρακάτω προτάσεις:
➖ Πρόγραμμα σε όλα τα σχολεία για την Πρόληψη της Σεξουαλικής Κακοποίησης παιδιών ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των νηπιαγωγών, δασκάλων και γονέων.
➖ Η έλλειψη εκπαίδευσης στην αναγνώριση της κακοποίησης αυξάνει την ανάγκη για ενημέρωση και πρόληψη. Τα παιδιά πρέπει να εκπαιδεύονται, ώστε να μάθουν να προστατεύουν τον εαυτό τους και το σώμα τους
➖ Δημιουργία δημόσιων διεπιστημονικών κέντρων, όπου το παιδί θύμα σεξουαλικής βίας και η οικογένειά του λαμβάνει στήριξη από εξειδικευμένη ομάδα ειδικών, για να μπορέσουν να ξαναβρούν τον εαυτό τους.
➖ Ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ με μονιμοποίηση των συμβασιούχων των προγραμμάτων ΕΣΠΑ που απασχολούνται σε δομές φτώχειας και παιδικής προστασίας.
➖ Ενίσχυση του προληπτικού και εγγυητικού ρόλου των Εισαγγελειών Ανηλίκων.
➖ Διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών στοιχείων και της παιδικότητας, τα οποία όμως, όπως είδαμε, παραβιάζονται πολλαπλά.
➖ Πλαίσιο καταθέσεων θύματος: Λήψη, όσο το δυνατόν, λιγότερων καταθέσεων από το παιδί-θύμα. Η μαρτυρία του, πρέπει να λαμβάνεται μια φορά για να μην επαναθυματοποιείται και επαναβιώνει την τραυματική εμπειρία , από ψυχολόγο εξειδικευμένο στη λήψη καταθέσεων από παιδιά, σε συνεργασία με τις δικαστικές Αρχές, Δεν πρέπει να λαμβάνονται από το παιδί-θύμα πολλές καταθέσεις (από αστυνομικό, δικηγόρο της Γενικής Εισαγγελίας, ψυχολόγο κα)

Όσα Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα Δικαιώματα των Παιδιών συγκροτηθούν και όσα ευχολόγια και αν ειπωθούν εάν δεν υπάρξει στήριξη των δημόσιων δομών προστασίας του παιδιού και των κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων και περιφερειών με άσκηση αποκλειστικών καθηκόντων οι οποίες θα σχετίζονται με την παιδική προστασία δεν θα δικαιούμαστε να μιλάμε ότι ως κράτος αντιμετωπίζουμε με σεβασμό τα δικαιώματα του παιδιού. 

Ενδεικτικά, στο Δήμο Θεσσαλονίκης ζουν 46.000 πολίτες και υπάρχουν μόλις 2 μόνιμοι Κοινωνικοί Λειτουργοί που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία των ανηλίκων.

Ως ΠΑΣΟΚ Κίνημα αλλαγής θα εργαστούμε ώστε να εξασφαλίσουμε ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό περιβάλλον για τα παιδιά, μέσω πολιτικών μέριμνας με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών στην κοινότητα» 
#ΠΑΣΟΚ #ΓιαΤοΠαιδί