ATLAS TV στις 23/01/2019

ATLAS TV στις 23/01/2019

ATLAS TV στις 23/01/2019 2049 1080 Αντώνης Σαουλίδης

Οι Αξίες μας είναι αυτό που μας ξεχωρίζει από την Ψευτοαριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Στόχος μας η Αυτόνομη Κάθοδος, την Διατύπωση μια Ξεκάθαρης Προοδευτικής Πρότασης που θα δώσει στην Χώρα την Φυγή προς τα Εμπρός.