Προτεραιότητα για εμάς το Κοινωνικό Κράτος

Προτεραιότητα για εμάς το Κοινωνικό Κράτος

Προτεραιότητα για εμάς το Κοινωνικό Κράτος 1930 1920 Αντώνης Σαουλίδης

των θέσεων εργασίας των 83 εργαζομενων που λήγει η σύμβαση τους αλλά και αυτών που συνταξιοδοτήθηκαν τα τελευταία χρόνια με ισάριθμο και εξειδικευμένο προσωπικό θα δημιουργήσει συνθήκες ελλιπούς φροντίδας για όλους τους περιθαλπόμενους, αυξάνοντας ακόμη και τον κίνδυνο για τη σωματική τους ακεραιότητα. 

 Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΚΠΚΜ) φιλοξενούνται περίπου 500 περιθαλπόμενοι είτε με χρόνιες παθήσεις είτε παιδιά με ειδικές ανάγκες ή στο φάσμα του αυτισμού, οι οποίοι χρειάζονται φροντίδα από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό και όχι από μαθητευόμενους.

 Επιπλέον η πρόθεση της κυβέρνησης να τοποθετήσει εκεί εργαζόμενους από προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δεν απαντά στις ανάγκες καθώς αφενός πρόκειται για προσωπικό ανειδίκευτο, που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει αυτόνομα στα καθήκοντα και αφετέρου πρόκειται για προσωπικό μικρότερο στον αριθμό. Αυτό δείχνει η εμπειρία όπου ανειδίκευτο προσωπικό κλήθηκε να εργαστεί σε θέσεις που απαιτούν ιδιαίτερη εμπειρία και γνώση. 

Η υποβάθμιση τέτοιων ευαίσθητων κοινωνικών δομών, η αδιαφορία για τους όρους λειτουργίας, η έκθεση σε πιθανούς κινδύνους των περιθαλπόμενων αλλά και η εν γένει πλημμελής φροντίδα που δεν εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για όλους φανερώνει την ιεράρχηση και τις προτεραιότητες των κυβερνόντων. 

Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύση και να μην αφήσει ούτε μία ημέρα ακάλυπτο το Κέντρο εξετάζοντας την πιθανότητα παράτασης των συμβάσεων.        Ειδάλλως να προβεί σε ενέργειες αντιστροφής της υποστελέχωσης με λύσεις μόνιμου χαρακτήρα.  Άλλωστε οι ανάγκες των περιθαλπόμενων είναι άμεσες, πάγιες και διαρκείς. 

Κάθε τυχόν δυσάρεστη και απευκταία εξέλιξη, ατύχημα ή επιδείνωση της υγείας των ανθρώπων εκεί θα έχει υπεύθυνους με ονοματεπώνυμα. 

Με τις ζωές δεν παίζουμε ούτε πειραματιζόμαστε.

Το κοινωνικό κράτος δεν είναι βαρίδι, ούτε η αποδιάρθρωσή του επιλογή. 

Για εμάς είναι προτεραιότητα.