Δεσμεύσεις που Γίνονται Πράξεις.

Δεσμεύσεις που Γίνονται Πράξεις.

Δεσμεύσεις που Γίνονται Πράξεις. 1800 1008 Αντώνης Σαουλίδης

Δεσμεύσεις που Γίνονται Πράξεις.
Αυτό το Νόημα έχει η Πολιτική για Εμένα. 
Έτσι έμαθα να Υπηρετώ τον Τόπο μου.
Συνεχίζουμε με Γνώσεις και Εμπειρία στο Αύριο! Μαζί.